Regulamin


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/centvita/domains/wypozyczalnia-vita.pl/public_html/wp-content/themes/bridge/includes/shortcodes/shortcode-elements/horizontal-timeline/horizontal-timeline.php on line 119

Jak wygląda proces wypożyczenia?

 1. PODPISANIE UMOWY

   

  Podpisujemy umowę, w której dokładnie określamy rodzaj wypożyczanego sprzętu, czas najmu, stawkę oraz kaucję. Czas najmu zawsze można wydłużyć tak długo jak będziesz potrzebować sprzętu.

  Umowę możemy podpisać w naszej siedzibie w Pruszkowie podczas odbioru sprzętu lub u Klienta podczas realizacji usługi dowozu.

 2. DOKONANIE PŁATNOŚCI

   

  Kaucję oraz opłatę za pierwszy okres wypożyczenia…

 3. ODBIÓR LUB DOWÓZ SPRZĘTU

   

  Możesz odebrać sprzęt osobiście z naszego magazynu (Pruszków) lub za dodatkową opłatą możesz wybrać opcję z dowozem.

 4. KORZYSTANIE ZE SPRZĘTU

   

  Korzystasz ze sprzętu tak długo jak potrzebujesz. Gdy kończy się okres najmu ustalony w umowie dzwonisz do nas i przedłużasz wynajem.

  Płatności dokonujesz najpóźniej ostatniego dnia poprzedniej umowy.

 5. ZAKOŃCZENIE

   

  Korzystasz ze sprzętu tak długo jak potrzebujesz. Gdy kończy się okres najmu ustalony w umowie dzwonisz do nas i przedłużasz wynajem.

  Płatności dokonujesz najpóźniej ostatniego dnia poprzedniej umowy.

Na jaki czas?

Z każdym wypożyczającym podpisujemy umowę określającą czas wypożyczenia. Sprzęt wypożyczamy na miesiąc lub tydzień.

 

Gdy zbliża się koniec okresu wypożyczenia sprzętu możesz przedłużyć czas wypożyczenia – po prostu do nas zadzwoń a my przedłużmy umowę. Kolejnej opłaty za wypożyczenie sprzętu dokonujesz najpóźniej ostatniego opłaconego dnia.

Dowóz / odbiór

Sprzęt wypożyczamy na terenie całej Warszawy oraz jej okolic. Ceny dowozu i odbioru ustalane są indywidualnie i są zależne od odległości miejsca docelowego. W przypadku łóżka rehabilitacyjnego dowóz obejmuje również wniesienie, montaż i demontaż. Niczym nie musisz się martwić!

 

Sprzęt możesz również odebrać i oddać osobiście. Nasza wypożyczalnia mieści się w Pruszkowie przy ulicy Przeskok 3/20.

 

Wszystkie sprzęty możesz wypożyczyć od ręki! Dowóz w miarę możliwości realizujemy nawet tego samego dnia.

Zakończenie / rezygnacja

W każdym momencie możesz rezygnować z wynajmu. Najkorzystniej zrobić to pod koniec okresu ustalonego w umowie. Jeśli umowa została podpisana na miesiąc a pacjent rezygnuje po np. tygodniu to jest mu zwracana kaucja ale nie jest mu zwracana reszta kwoty za wypożyczenie sprzętu.

 

Jeśli skończy się czas użytkowania przez Ciebie wypożyczonego sprzętu możemy go również odebrać (po uprzednim umówieniu). Ceny dowozu i odbioru ustalane są indywidualnie i są zależne od odległości miejsca docelowego.

Zniszczenie sprzętu

W przypadku uszkodzenia sprzętu (nie wynikającego z normalnego użytkowania) jesteś zobowiązany do pokrycia pełnej szkody w wysokości niezbędnej do przywrócenia sprzętu do użytku. W przypadku braku takiej możliwości jesteś zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości kaucji za sprzęt określonej w cenniku – innymi słowy wtedy nie zwrócimy Ci wpłaconej kaucji.

 

Nie poniesiesz natomiast żadnych kosztów związanych z naturalnym zużyciem sprzętu w trakcie użytkowania.

 

Jeżeli podczas użytkowania coś się popsuje- zadzwoń do nas! Przyjedziemy i postaramy się jak najszybciej usunąć usterkę. Zależy nam na tym byś mógł w pełni korzystać z możliwości wypożyczonego sprzętu.

Regulamin Wypożyczalni Vita

I. Postanowienia ogólne

 1. Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego przy Specjalistycznym Centrum Rehabilitacji Vita, zwana dalej „Wypożyczalnią SCR” świadczy usługi na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.
 2. Sprzęt rehabilitacyjny stanowi własność SCR Vita.
 3. Najemca zobowiązany jest dbać o sprzęt przyjęty do używania z należytą starannością. Najemca ponosi odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt w granicach odpowiedzialności za szkody określone ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Najemca zobowiązany jest do:
  1. użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem,
  2. zwrotu sprzętu przyjętego do używania w stanie niepogorszonym.
 4. Do każdego egzemplarza sprzętu Wypożyczalnia prowadzi „Kartę Ewidencyjną Sprzętu” z jego numerem inwentarzowym oraz opisem stanu technicznego, zwanej dalej „Kartą”
 5. Wszelkie dane oraz uwagi dotyczące sprzętu odnotowywane są w Karcie. Każdorazowo przy zawieraniu umowy najmu, Najemca oraz upoważniony pracownik SCR Vita własnymi podpisami poświadczają zaznajomienie się ze stanem sprzętu. Karta stanowi podstawę rozstrzygania ewentualnych sporów.

II. Zasady wypożyczania sprzętu

 1. Podstawę oddania sprzętu do używania stanowi umowa najmu zawarta pomiędzy kierownikiem SCR Vita lub inną osobą upoważnioną a Najemcą, który określa zakres zobowiązań każdej ze stron umowy.
 2. Przy zawarciu umowy Najemca ma obowiązek:
  1. przedstawienia dowodu tożsamości,
  2. złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego SCR Vita,
  3. przedstawienie pisemnego oświadczenia Najemcy upoważniającego osoby trzecie do zwrotu sprzętu.
 3. Opłaty za użytkowanie sprzętu określa aktualny cennik opłat. Opłaty Najemca dokonuje w dniu zawarcia umowy najmu sprzętu za cały miesiąc kalendarzowy lub ilość dni, którą zadeklaruje Najemca. Najemca uiszcza również kaucję, której wysokość określa cennik. Jeżeli okres najmu jest dłuższy- kolejnej opłaty dokonuje się najpóźniej ostatniego opłaconego dnia.
 4. W przypadku uszkodzenia sprzętu Najemca zobowiązany jest do pokrycia pełnej szkody w wysokości niezbędnej do przywrócenia sprzętu do użytku. W przypadku braku takiej możliwości Najemca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości kaucji za sprzęt określonej w cenniku.
 5. Okres korzystania ze sprzętu określony w umowie biegnie od dnia wydania sprzętu.
 6. Zacieranie przez Najemcę cech i numerów inwentarzowych wypożyczonego sprzętu jest niedozwolone pod rygorem odmowy przyjęcia sprzętu i obowiązku zapłacenia jego równowartości.
 7. Koszty naturalnego zużycia sprzętu ponosi Wypożyczalnia.

III. Zasady ewidencjonowania usług

 1. Każdy egzemplarz sprzętu otrzymuje numer katalogowy i indywidualną kartę ewidencyjną, w której uwidacznia się datę najmu i zwrotu sprzętu, numer zawartej umowy, datę faktycznego zwrotu sprzętu oraz uwagi dotyczące stanu zwracanego sprzętu.

IV. Postanowienia końcowe

 1. SCR Vita ma prawo weryfikacji danych Najemcy oraz kontroli sposobu użytkowania wypożyczonego sprzętu.
 2. W przypadku stwierdzenia wykorzystania oddanego do używania wypożyczonego sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem, SCR Vita ma prawo rozwiązania zawartej umowy w trybie natychmiastowym.
 3. Koszty transportu sprzętu w każdym przypadku ponosi Najemca.